Opodatkowanie estońskim CIT-em

 

Opodatkowanie Estońskim CIT-em (czyli ryczałtem) dotyczy podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, czyli spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegająca w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Dodatkowo przepisy o ryczałcie umożliwiają wybór opodatkowania ryczałtem podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i jednocześnie działalność rolniczą lub działalność w zakresie gospodarki leśnej (art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o CIT). Z tej formy opodatkowania mogą więc skorzystać podmioty, które prowadzą działalność mieszaną.

 

Opodatkowanie estońskim CIT-em – kto może stosować

 

  • spółki akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne
  • proste spółki akcyjne.