Rising Stars 2013

http://zakladanie-spolek.pl/nagrody/risingstars.pdf