Stawki opodatkowania Estońskim CIT-em

 

Ryczałt od dochodów jest płacony w momencie wypłaty zysku i w innej wysokości niż standardowy CIT. Stawka ryczałtu jest zależna od wysokości przychodów osiąganych przez podatnika, tj. od posiadania statusu małego podatnika, lub podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego działalność, stawka CIT wynosi 10% podstawy opodatkowania. W przypadku pozostałych podatników, stawka ta wynosi 20% podstawy opodatkowania.

Podstawą opodatkowania jest:

  • suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale, lub pokryciu wyniku finansowego netto,
  • suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą ustalona w miesiącu, w którym wykonano świadczenie lub dokonano wypłaty, lub wydatku,
  • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku – osiągnięty w miesiącu, w którym nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu niepieniężnego,
  • dochód z tytułu zysku netto – osiągnięty w roku podatkowym, w którym zakończono opodatkowanie ryczałtem,
  • dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych osiągnięty w roku podatkowym.