Kancelaria Prawna Skarbiec

Stawki opodatkowania Estońskim CIT-em

Jakie są stawki opodatkowania Estońskim CIT-em?

Ryczałt od dochodów jest płacony w momencie wypłaty zysku i w innej wysokości niż standardowy CIT. Stawka ryczałtu jest zależna od wysokości przychodów osiąganych przez podatnika, tj. od posiadania statusu małego podatnika, lub podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego działalność, stawka CIT wynosi 10% podstawy opodatkowania. W przypadku pozostałych podatników, stawka ta wynosi 20% podstawy opodatkowania.

Podstawą opodatkowania jest:

- suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale, lub pokryciu wyniku finansowego netto,

- suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą ustalona w miesiącu, w którym wykonano świadczenie lub dokonano wypłaty, lub wydatku,

- dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku – osiągnięty w miesiącu, w którym nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu niepieniężnego,

- dochód z tytułu zysku netto – osiągnięty w roku podatkowym, w którym zakończono opodatkowanie ryczałtem,

- dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych osiągnięty w roku podatkowym.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012